Kokius mokesčius reikia mokėti paveldėjus butą?

 
Kokius mokesčius reikia mokėti paveldėjus butą? Po kiek laiko jį galima parduoti ir kokie mokesčiai reikalingi sumokėt?
Paveldėjus butą, taikomas paveldėjimo turto mokestis, kuris priklauso nuo paveldėto turto vertės. Turto vertė bus nustatyta pagal VĮ Registrų centro atliktą įvertinimą ir nurodyta paveldėjimo liudijime. Jei buto vertė neviršija pusės milijono, tai taikomas mokestis – 5 procentai nuo 70 procentų paveldėtos sumos. Jeigu vertė yra daugiau negu 0.5 milijono litų mokesčio tarifas yra 10 procentų nuo visos paveldėtos sumos. Mokestis netaikomas jeigu Jūs paveldėjote turtą Jūsų sutuoktiniui mirus;  taip pat vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vaikaičių, brolių, seserų paveldimam turtui.

Dabar dėl pardavimo. Paveldėtas turtas laikomas naujai įsigytų, todėl jį pardavus už didesnę negu paveldėjimo liudijime nustatytą kainą ir neišlaikius 3 metų, reikės sumokėti 15 procentų Gyventojų pajamų mokesčio kuris bus skaičiuojamas nuo kainos skirtumo. 

 

 

 
smart foreash